5 ที่เที่ยวควรไปในบึงกาฬ

บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ เพราะ บึงกาฬ แต่เดิมนั้นเป็นอำเภอหนึ่งในหนองคาย แต่ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยต่างๆ จึงได้มีพระราชบัญญัติตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ เมื่อพ.ศ. 2554 และนี่คือ 5 ที่เที่ยวควรไปในบึงกาฬ ที่หากไปจังหวัดนี้ไม่แวะ ถือว่าพลาดมากเลยล่ะค่า

  1. ภูทอก (วัดเจติยาคิรีวิหาร)

ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย พระอาจารย์จวนกุลเชษโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ การขึ้นภูทอกนั้นเริ่มก่อสร้างบันไดไม้สำหรับไต่ขึ้นไปในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม

ที่อยู่ : ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

  1. บึงโขงหลง

บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 22 ตารางกิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำนานาชาติ อาทิ นกน้ำกว่า 100 ชนิดซึ่งพบเห็นได้ยาก และปลาบู่แคระ ที่พบเห็นได้ยากเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยดำเนินแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จวบจนต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1098 ของโลก

ที่อยู่ : อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

  1. น้ำตกภูถ้ำพระ

น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว อยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น มีน้ำมากในช่วงฤดูฝนและมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม

ที่อยู่ : ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

  1. น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสี เดิมเรียกว่า น้ำตกห้วยกะอาม ซึ่งเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอาม เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงแล้วเกิดเป็นละอองไอน้ำกระทบกับแสงแดดยามบ่ายทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกน้ำตกเจ็ดสี มีทั้งหมด 3 ชั้น

ที่อยู่ : อ.เซกา จ.บึงกาฬ

  1. หินสามวาฬ บึงกาฬ

หินสามวาฬ บึงกาฬ เป็นหินที่มีขนาดใหญ่แยกเป็น 3 ก้อน มีลักษณะรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อแม่และลูก จึงมีชื่อเรียกว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่อยู่ : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ