หน้าผาริมโขง บ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี

กลางฤดูฝนพวกมันอาจจมอยู่ใต้น้ำ แต่พอหน้าแล้งมาถึงพวกมันจะแปรสภาพเป็นหน้าผาสูงริมแม่น้ำ มีลักษณะเป็นหุบลึก ยิ่งเข้าสู่เดือนมีนาคม เมษายน ที่น้ำโขงลดลงสุดขีด หน้าผาจะยิ่งมีความสูงมากกว่าสิบเมตร จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน บ้านผาชัน

การเที่ยวชมบ้านผาชันให้ความรู้สึกเหมือนขึ้นไปเที่ยวภูเขา ทั้งที่ความจริงเรายืนอยู่กลางแม่น้ำ จากริมผาเห็นร่องน้ำโขงทอดตัวสวยงาม พร้อมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ล่องเรือ ทอดแห วางอวน สลับไปมาทั้งสองฝั่งไทย-ลาว หากใครจะลองนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศติดต่อชาวบ้านในพื้นที่ได้เลย

ที่บ้านผาชันยังมีอัศจรรย์ธรรมชาติ เสาเฉลียงยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่อีกด้วย ความสูงกว่า 20 เมตร สันนิษฐานว่าอายุประมาณ 100 ล้านปี เราสามารถขับรถเข้าถึงลานจอดรถ และเดินชมได้ด้วยตนเอง

ที่ตั้ง : บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ด้วยตัวเองในเวลาที่เหมาะสม