เที่ยวตะลุยแบบ Adventure ที่อุดรธานี

ขึ้นชื่อว่าเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่มากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ “สะพานหิน” ถือเป็น Unseen อีกแห่งนึงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี

 

“สะพานหิน”  มีลักษณะคล้ายสะพานเป็นหินทราย อยู่ในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง มีพื้นที่ครอบคุมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทม และป่าข่า และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์สำราญ ท้องที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด และตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี

ลักษณะเป็นภูเขาขนาดกลางทอดแนวยาวไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติสำหรับแบ่งเขตจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น  บางแห่งมีหินโพล่ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดการเรียงตัวของก้อนหินที่รูปร่างแปลกตา กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งความสวยงามทางธรรมชาตินี้ ทำให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา เพื่อร่วมบริหารจัดการพื้นที่

 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ แต่ด้วยการเดินทางค่อนข้างลำบากจึงต้องมีผู้นำทาง สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่ตั้ง : บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9  ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อบต.ทาลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร. 0810562299