หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ จ.สุรินทร์

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ เป็นหมู่บ้านโอทอป ระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าในระดับประเทศและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพระราชวัง และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมมอบให้กับผู้นำอีกด้วย

ที่นี่จึงเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณ โดยมี อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นแกนนำและเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านท่าสว่างมารวมกลุ่มกันทำงานทอผ้ายามว่างจากงานไร่งานนา

ด้วยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนงดงามและศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน จนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ความโดดเด่นของผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา เกิดจากการเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กและบางเบานำมาผ่านกรรมวิธีฟอก ต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลักสามสีคือสีแดงจากครั่งสีเหลืองจากแก่นแกแลและสีครามจากเมล็ดคราม

สอดแทรกการยกดอกด้วยไหมทองที่ทำจากเงินแท้มารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบกับเส้นด้าย ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษที่ทำให้เกิดลายจำนวน1,416 ตะกอ และใช้คนทอในครั้งเดียวกันถึง 4 คน อีกทั้งยังทอได้เพียงวันละ 4-5 เซนติเมตรเท่านั้น

ปัจจุบันหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณเป็นทั้งแหล่งท่องเทียวและแหล่งซื้อผ้าไหมขึ้นของเมืองสุรินทร์ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะมาชมเป็นจำนวนมาก

 

ที่อยู่ : ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โทรศัพท์: 0892027009, 044558489,044140015

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.