งดงามพระบรมธาตุเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

พระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นโดย หลวงปู่จันทร์ศรี  จนททีโป หรือ พระอุดมญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นที่เคารพรักของพุทธศาสนิกชน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงปู่จันทร์ศรี ได้รับมอบมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รวมถึงพระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอัฐิของพระภิกษุผู้ที่หลวงปู่จันทร์ศรีนับถือเคารพอีกหลายรูป

นอกจากนี้เรายังสามารถกราบสักการะพระพุทธรัศมี พระประธานในพระอุโบสถ อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี รวมทั้งรอบพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยศิลาแลง ภายในมณฑปทิศเหนือของพระอุโบสถ

ที่ตั้ง : ถ.ธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี