งานสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่วัดถ้ำสุวรรณคูหา ประจำปี 2562

งานสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่วัดถ้ำสุวรรณคูหา ประจำปี 2562

17 กุมภาพันธ์ 2562 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

“งานสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประเพณี บุญข้าวจี่ใหญ่”เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสักการะพระพุทธรูปปางมุจลินทร์ หรือปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบล้านช้าง ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต กรุงเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงสร้างไว้ มีอายุร่วม 500 ปี

ชมขบวนฟ้อนรำบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช, การปั้นข้าวจี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, การแสดงมหรสพดนตรี หมอลำ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โทรศัพท์ 042372205

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: http://thaifest.tourismthailand.org