เที่ยวหน้าฝน ยลทะเลหมอก หยอกดอกกระเจียว งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ปี 2562

ททท. ชวนเที่ยวหน้าฝน ยลทะเลหมอก หยอกดอกกระเจียว  “งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562”  ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา กำหนดจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน” จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ในห้วงระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้จาการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางรุ่งทิพย์  บุกขุนทด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมความงดงามของทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งจะบานละลานตาสีชมพูอมม่วงตัดกับทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวล้อสายหมอก หยอกสายลมในช่วงฤดูฝนเท่านั้น กำหนดพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมภายในงาน เช่น นั่งรถรางชมทุ่งดอกกระเจียว ผาสุดแผ่นดิน สวนหินงาม ป่าหินล้านปี การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ ต้นกระเจียวประดิษฐ์ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมือง รวมถึงผลไม้ต่าง ๆ ตลาดชุมชนคนญัฮกุร จัดขึ้นทุกวันศุกร์และเสาร์ตลอดการจัดงาน ถึง 31 สิงหาคม 2562 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมทุ่งดอกกระเจียวได้ 2 จุด คือที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งระยะทางอยู่ห่างกัน 60 กิโลเมตร

และนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สวยงามของจังหวัดชัยภูมิ ให้เดินทางท่องเที่ยวต่อได้อีก เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองใหญ่ (ซับสะเลเต) อำเภอเทพสถิต และเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิกับอำเภอแก้งคร้อ สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแล-ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนคำมุ-น้ำตกตาดโตน–มอหินขาว-ผาหัวนาค–เขื่อนลำปะทาว- พระธาตุชัยภูมิ

เส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเมือง-อำเภอหนองบัวแดง-อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชมน้ำตกผาเอียง –วัดผาเกิ้ง -ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง –ล่องเรือชมสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

เส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอภูเขียว-อำเภอคอนสาร ไหว้พระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว-ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านฝายดินสอ ต.ดงบัง อ.คอนสาร -พระพุทธรูป 700 ปีวัดเจดีย์ –สะพานไม้หมาก-น้ำผุดทับลาว-ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นต้น

ชัยภูมิอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีอุทยานแห่งชาติถึง 4 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, อุทยานแห่งชาติไทรทอง, อุทยานแห่งชาติตาดโตน, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตลอดจนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีให้เห็นโดยทั่วไป รอยยิ้มความมีน้ำใจที่ชาวชัยภูมิพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาสัมผัส มาท่องเที่ยวหน้าฝน ชัยภูมิสวยทุกที่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ @ ชัยภูมิ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 044811376

ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 044213666  E-mail : tatsima@tat.or.th

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร.0 4405 6141-2 / อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 08 9282 3437