ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู

มาเยือนหนองบัวลำภู แนะนำให้มาแวะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แลนด์มาร์กสำคัญกลางเมืองหนองบัวลำภู ตั้งโดดเด่นคู่บึงบัวขนาดใหญ่ และยังเป็นสวนสาธารณะให้มาแวะพักผ่อนหย่อนใจกันริมน้ำด้วย

โดยมีบันทึกเอาไว้ว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่พักทัพของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเพื่อรอทัพของสมเด็จพระนเรศวร ที่ยกมาสมทบไปตีเมืองเวียงจันทร์ เมื่อพ.ศ. 2117 แต่พระนเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษเสียก่อน จึงยกทัพกลับ จนกระทั่งพ.ศ. 2511 จึงมีการสร้างศาลและรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้งมีการจัดงานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ขึ้นที่นี่ทุกปีด้วย หากเดินทางไปเที่ยวหนองบัวลำภู ต้องไม่พลาดหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

ที่ตั้ง : ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน