วัดศรีคูณเมือง จ.หนองบัวลำภู

เป็นหนึ่งในวัดสวยต้องห้ามพลาดมาเยือนกันสักครั้ง เมื่อมาหนองบัวลำภู

วัดศรีคูณเมือง วัดเก่าแก่ในเมืองหนองบัวลำภูที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยยังเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติขอมและละว้า จนกระทั่งในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชมาพำนักอยู่ในเขตนี้จึงได้มาบูรณะวัดขึ้นใหม่ ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเก่าแก่ให้ชมหลายอย่าง ทั้งซากอุโบสถและใบเสมาภูเขาหิน พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง หรือหลวงพ่อพระไชยเชษฐา ประดิษฐานในพระธาตุที่มีศิลปะคล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

รวมทั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างด้วยอิฐเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ลึกประมาณ 50 เมตร มีน้ำใสไหลตลอดปี โดยมีการนำน้ำจากบ่อไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญเสมอ เดิมชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดคนชุมน้ำออกบ่อ ก่อนจะกลายเป็น วัดศรีคูณเมือง มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง : ถ.วรราชภักดี อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน