น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตน อยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา

ตัวน้ำตกอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยาน สามารถเดินเท้าไปตามถนนได้เลย ลักษณะด้านบนน้ำตกเป็นลานหินขนาดใหญ่ มีความกว้างกว่า 50 เมตร ขนาบข้างด้วยป่าและต้นไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นมาก

ส่วนน้ำตกมีความสูงของสายน้ำประมาณ 6 เมตร มีน้ำไหลตลอดปีเพราะได้น้ำที่ถูกปล่อยมาจากเขื่อนลำปะทาว

สามารถเล่นน้ำได้ทั้งบนลานหินและแอ่งน้ำตกด้านล่าง แต่ก็ต้องดูประกาศของทางอุทยานด้วย เพราะช่วงที่น้ำแรงและเยอะก็อาจจะเป็นอันตรายได้

ที่ตั้ง : ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

เวลาเปิด-ปิด : 08:30-18:30 น. ทุกวัน

โทร. : 044 853 293