น้ำตกตาดโพธิ์ อ.บ้านแพง จ.นครพนม

น้ำตกสวยแห่งนครพนม ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองริมน้ำโขงแห่งนี้ก็มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เหมือนกัน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบ้างแพง เชื่อมต่อกับจังหวัดบึงกาฬ   

น้ำตกตาดโพธิ์มีแหล่งกำเนิดมาจากลำห้วยบนภูลังกา มีทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งการจะเที่ยวชมให้ครบต้องเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แต่หากต้องการเพียงเล่นน้ำหรือชมความงามของชั้นที่ 1 ก็อยู่ตรงใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ นั่นเลย

ช่วงเหมาะกับการเที่ยวน้ำตกตาดโพธิ์ที่สุดคือฤดูฝน เนื่องจากจะมีน้ำเยอะสวยที่สุด สำหรับหน้าแล้งมีน้ำน้อยไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทว่าในหน้าแล้งนักท่องเที่ยวจะมีอีกกิจกรรมให้ทำคือเดินขึ้นไปสักการะเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์บนยอดภูลังกา ระยะทาง 4 กิโลเมตร สามารถค้างแรมด้านบน หรือเดินขึ้นลงภายในวันเดียวก็ได้

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
เวลาทำการ : 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : อช.ภูลังกา 081 725 2684, 084 792 3505