วัดป่าศรีโพธิญาณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

วัดซึ่งจะทำให้ผู้มาเยี่ยมชม ไหว้พระ หรือท่องเที่ยวต้องร้องว้าวไปกับภูมิทัศน์อันสวยงาม เพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณภูเขาสูงเหนือสันเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ทำให้เป็นจุดชมวิวที่งดงามแห่งหนึ่งด้วย

นอกจากวิวทิวทัศน์สวยงาม วัดป่าศรีโพธิญาณยังโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทององค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธศรีโพธิญาณ ด้านหลังองค์พระมีพระพุทธรูปองค์เล็ก หลวงพ่อทันใจ ซึ่งชาวบ้านนิยมมาขอพรกันโดยเชื่อว่าสำเร็จได้ดั่งใจ ยกเว้นการขอพรเรื่องความรัก

ผู้ที่มาที่นี่จะต้องผ่านสันเขื่อนลำพระเพลิง ดังนั้นสามารถแวะเที่ยวถ่ายรูปและพักผ่อนหย่อนใจไปในตัว

ที่ตั้ง : บริเวณเขื่อนลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา