ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงานประเพณี เเละร่วมทำบุญวันออกพรรษา ปี 2562

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงานประเพณี เเละร่วมทำบุญวันออกพรรษา กลุ่มจังหวัดสนุก (นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร)

* ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จ.มุกดาหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

*ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม วันที่ 6-14 ตุลาคม 2562

*ประเพณีเเห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ ททท.สำนักงานนครพนม โทร 042 513 490-1