อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานแห่งภาคอีสาน โดยมีจุดชมวิวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น หอส่องดาว เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการศึกษาดวงดาวในเวลากลางคืน สามารถชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ชัดเจนมาก

และผาสุริยันต์ ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของภูผาเหล็ก ก็ถือเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามโดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ไม่ไกลกันคือ ผาดงก่อ ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนภูผาเหล็กที่สวยงามไม่แพ้กัน และจากที่ทำการอุทยานฯ 18 กิโลเมตร ยังมีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน อายุกว่า 3,600 ปี ให้ขับรถไปชมได้ด้วย

ที่ตั้ง : ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน