พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อยู่ภายในอาคารโคโลเนียล 2 ชั้นใจกลางเมืองอุดรธานี ที่ปรับปรุงมาจาก “ตึกราชินูเก่า” หรืออาคารโรงเรียนราชินูทิศ ที่สร้างตามพระดำริ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เสาวภาผ่องศรี) โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่พ.ศ. 2468 ตามปีที่ปรากฏบนหน้าจั่วอาคาร

ด้านในพิพิธภัณฑ์จึงผสานการจัดแสดงเรื่องราวของเมืองอุดรเอาไว้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยควบคู่ไปกับบรรยากาศคลาสสิคโดยมีห้องจัดแสดงถึง 26 ห้อง ไล่เรียงชั้นล่างตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่วนชั้น 2 จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอุดรธานี มีทั้งร้านรวงสมัยโบราณ สถานีรถไฟในสมัยในยุคสมัยเหตุการณ์ รศ. 112 ไปจนถึงห้องเกี่ยวกับการปรับตัวของชาวอุดรธานีในสภาพเศรษฐกิจที่พลิกผัน

นอกจากอาคารหลัก อาคารใหม่ด้านข้างยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยผนังเหล็กหุ้มตัวอาคาร ฉลุลาย ‘หมี่ขิดลายสมเด็จ’ ใช้เป็นทั้งพื้นที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน ร้านกาแฟ และระเบียงชมหนองประจักษ์ เป็นการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของตัวอาคารระหว่างความเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัว

ที่ตั้ง : ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆ ระหว่าง 09:00-15:30 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. : 042 245 976