วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วัดเก่าแก่และพระอารามหลวงใจกลางเมืองอุบล เริ่มก่อสร้างในสมัยพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลคนแรก แล้วเสร็จในสมัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองคนต่อมา

วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้างคู่เมือง ชาวอุบลเคารพนับถืออย่างมาก ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง สูงประมาณ 5 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามและกราบสักการะได้ทุกวัน

ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เข้าสะดวกทั้งจากฝั่งถนนพิชิตรังสรรค์ หรือถนนสรรพสิทธิ์ ตรงข้าม สภ.อุบลราชธานี