พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ภายใต้อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลที่ได้รับการบูรณะใหม่จนสวยงาม นี่คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี รวบรวมเรื่องราวน่าสนใจและวัตถุโบราณ ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของอุบลราชธานีให้มากขึ้น

อาคารหลังนี้อดีตเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2532 ก่อนกรมศิลปากรจะประกาศให้เป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2544 ภายในแบ่งจัดนิทรรศการทั้งหมด 10 ห้อง เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคโบราณคดี จนถึงเรื่องราวปัจจุบัน

ที่ตั้ง : ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เปิด 9.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และอังคาร

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา ชมฟรี

โทร. 045251015, 045255071