ขัวฮักขัวแพง ขัวน้อยสามัคคีตำบลบุ่งหวาย อุบลราชธานี

ขัวหมายถึงสะพาน ขัวน้อยก็คือสะพานขนาดเล็กๆ ซึ่งในที่นี้มักหมายถึงสะพานข้ามทุ่งนาตามหมู่บ้านต่างๆ ทางภาคอีสาน ซึ่งจากเดิมที่เคยสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการสัญจรไปวัดวาอาราม หรือให้พระสงฆ์ใช้เป็นเส้นทางบิณฑบาต ปัจจุบันขัวน้อยยังถือเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง ขัวฮักขัวแพง สะพานข้ามทุ่งตำบลบุ่งหวายแห่งนี้ด้วย

ขัวฮักขัวแพงสร้างข้ามจากหมู่บ้านไปยังวัดบ้านโนนบอน อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บรรยากาศยามเช้าและเย็นสบายๆ นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านนิยมมาเดินเล่น ถ่ายรูปเล่นโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

ที่ตั้ง: วัดโนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี