วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วัดป่าอาเจียง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างบ้านหนองบัว ที่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนแล้ว ยังเป็นสุสานช้างแห่งเดียวในโลกด้วย ซึ่งบริเวณที่ฝังกระดูกช้าง ได้สร้างหมวกนักรบโบราณประดับไว้ด้านบน เพื่อเป็นการยกย่องว่าช้างก็คือหนึ่งในนักรบไทยที่ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีต รวมไปถึงมีการเก็บประวัติช้างแต่ละเชือกเอาไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีกลุ่มทอผ้าไหมชาวกูย ศาลาเอราวัณ และยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกูย การเลี้ยงช้าง และช้างลักษณะต่างๆ รวมไปถึงให้ชาวพุทธได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วย

ที่ตั้ง : ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00-18.00 น.

โทร. :  064 228 2422

แฟนเพจ:  https://www.facebook.com/watpaarjeng/

การเดินทาง: https://goo.gl/maps/5qi9JesF3zZ6pVi27