วัดไชยศรี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วัดไชยศรี วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ภาพเขียนสีทั้งในและนอกฮูปแต้มที่สวยงามแปลกตา ฝีมือช่างพื้นบ้านชื่อนายทอง ทิพย์ชา ซึ่งใช้วิธีวาด รวมทั้งสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว ตามแบบโบราณ

ด้านนอกเล่าเรื่องราวนรกแปดขุม พระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย และภาพทวารบาล ส่วนด้านในเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ ซึ่งทางวัดยังคงเคร่งครัดในธรรมเนียมดั้งเดิม คือสตรีไม่สามารถเข้าไปภายในสิม แต่สามารถชมความงามจากภายนอกได้

นอกจากนี้ทางวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณให้ชมกันด้วย

ที่ตั้ง : บ้านสะวี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 087 435 6965