วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม จากความประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ เมื่อครั้งหลวงปู่ศรี มหาวีโร ไปปฏิบัติศาสนกิจถึงมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้เกิดเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินทรายธรรมชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในไทย

นอกจากลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในตัว และยอดเจดีย์ทองคำน้ำหนักถึง 101 บาทแล้ว ภายในจุดศูนย์กลางของพระเจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งภาพบนฝาผนังเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก

รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์ต่างๆ ให้ได้เข้ามาสักการะบูชาด้วย

ที่ตั้ง : อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

เวลาเปิด-ปิด : 05:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 095 509 5185

แฟนเพจ: https://www.facebook.com/pahkoong/

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/JWbjaqXArfpaeNZi7