พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัด นอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว  ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบต 1  องค์  และพระพุทธรูปอื่น ๆ ด้วย

ส่วนบริเวณที่ประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักนั้นมีบรรยากาศดี เพราะตั้งอยู่บนเนิน ริมฝั่งแม่น้ำหมัน พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐานคล้ายพระธาตุพนม  พระธาตุศรีสองรักเป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูน มีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ  8 เมตร  สูงประมาณ 32  เมตร  ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว

ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์  1  หลัง  และถัดองค์พระเจดีย์มีศิลาจารึก  1  แผ่น ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีงานนมัสการพระธาตุเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 6 ซึ่งมีประชาชนที่เคารพนับถือมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เวลาเปิด-ปิด : 06.00-17.00 น. ทุกวัน
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/VWkoJuYh8SimLjUt8