ปราสาทหินพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง หลักฐานความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมมาแต่ยุคโบราณกาล โดยสร้างเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ เพียงเดินเข้าสู่ศาสนสถานก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ โดยตัวปราสาทก่อขึ้นจากหินทรายสีชมพูและศิลาแลง ประดับด้วยหินแกะสลักเล่าตำนานศาสนาฮินดู ละเอียดละออทุกมุมตั้งแต่กรอบประตูทับหลัง ไปจนกลีบขนุน

อุทยานปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง สร้างขึ้นด้วยรูปแบบศิลปะเขมรโบราณอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของปราสาทพนมรุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันในคราวเดียว แต่ได้มีการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อของชุมชนขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ ปราสาทอิฐ 2 หลังที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตู

หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างสืบต่อมาโดยกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรโบราณหรือผู้นำที่ปกครองชุมชน ความงดงามยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ชัด ทั้งการจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธานหรือปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเอง ชื่อปราสาทพนมรุ้งเป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้

คำว่าพนมรุ้งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2 หลักที่ 4 ว่าพนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บ้าน เมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส เป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย

และทุกปีจะเกิดปรากฏดวงอาทิตย์ส่องลอดช่องประตูทั้ง 15 บานของปราสาทหินด้วย

ที่ตั้ง :  บ้านยายแย้ม ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 044 666 251-2

แฟนเพจ: https://www.facebook.com/prasathinphanomrung/

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/asX9v3h1oYVBuQ648