วัดอินทรประธานพร ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วัดอินทรประธานพร หรือพุทธสถานภูปอ เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสำคัญเพราะเป็นที่ค้นพบพระพุทธไสยยาสน์หรือพระนอนแกะสลักบนแผ่นหินสมัยทวารวดีถึงสององค์

พระนอนแกะสลักองค์แรกอยู่บริเวณเชิงเขาหรือเรียกว่าองค์ย่า สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-14 โดยช่างสกุลอีสาน มีความยาว 3.30 เมตร นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถกราบไหว้สักการะโดยสะดวก

องค์ที่สองหรือองค์ปู่ อยู่บนยอดเขา ต้องเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 500 เมตร ทางวัดจัดทำเส้นทางอย่างดี นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนสามารถเดินขึ้นได้ด้วยตัวเอง สันนิษฐานว่าพระนอนองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นคราวหลัง หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ความยาว 5.20 เมตร ถือว่าเป็นพระนอนแกะสลักซึ่งมีความอ่อนช้อยสวยงามอย่างยิ่ง

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแหล่งศิลปะถ้ำภูปอเป็นโบราณสถานของชาติ ถือเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเที่ยวชมธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

อยู่ที่ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมือง 37 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ 17 กิโลเมตร