สะพานไม้แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

สะพานไม้ความยาวกว่า 500 เมตร ที่เชื่อมผู้คนบ้านแกดำ และบ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ให้เดินทางข้ามบึงน้ำใหญ่ไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกได้ชื่อว่าเป็นสะพานแห่งความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของผู้คนอย่างแท้จริง

แต่เดิมบริเวณหนองน้ำคลองแกดำมีความกว้างแค่ไม่กี่สิบเมตร ชาวบ้านพายเรือสัญจรไปหากันไม่ยากเย็น ทว่าเมื่อมีการสร้างขุดพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน หนองน้ำเล็กๆ จึงกลายเป็นบึงกว้างใหญ่ ผู้คนเริ่มประสบปัญหา จึงร่วมแรงร่วมใจสร้างสะพานไม้แกดำขึ้น ทั้งยังคงความคลาสสิคด้วยการเป็นสะพานแบบโบราณ ลักษณะไม่เป็นระเบียบคดเคี้ยวโย้เย้ไปมา กลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสะพานแห่งนี้

นอกจากเดินชมวิวถ่ายรูปที่สะพานไม้แกดำที่มีบรรยากาศดีตลอดทั้งวัน นักท่องเที่ยวยังไม่ควรพลาดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดาวดึงษ์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านริมสองฝั่งบึงน้ำอีกด้วย

อยู่ที่บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร