พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

เรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี นิทรรศการวิถีวิต พร้อมชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่ค้นพบจากโบราณสถานหลายแห่งของทั้งร้อยเอ็ด และภาคอีสานตอนกลาง ซึ่งมีทั้งความสวยงาม และเรื่องราวน่าสนใจอย่างมาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นอาคารสามชั้น แบ่งเป็นห้องจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ทั้งด้านธรณีวิทยา ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งโบราณวัตถุที่ส่วนมากมาจากสมัยทวารวดีที่ขุดพบที่ปรางค์กู่ กู่กาสิงห์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล อำนวยความสะดวก และบรรยายให้ความรู้หากผู้เข้าชมต้องการ

ที่ตั้ง: ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เปิด-ปิดเวลา:  9.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. 0 4351 4456 ต่อ 101

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057530504579

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/i3aPUVHqEh3WuEnFA