เจดีย์มหามงคลบัว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

พระเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่สวยงามมองเห็นจากริมถนนทางหลวง พระเจดีย์มหามงคลบัวองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว โดยครั้งหลวงตายังมีชีวิตท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวเอง

พื้นที่โดยรอบเจดีย์มหามงคลบัวกว้างขวาง ด้านหน้าเจดีย์เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ภายในองค์พระเจดีย์แบ่งเป็นสี่ชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว และหลวงปู่หล้า ซึ่งล้วนเป็นพระภิกษุผู้ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากพุทธศาสนิกชนชาวอีสาน

อยู่ริมถนน ทล.232 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด