วัดป่าโนนสวรรค์ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ในอำเภอทุ่งเขาหลวง โดดเด่นด้วยการเป็นวัดที่เต็มไปด้วยรูปปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นต่างๆ มีความสวยงามแปลกตา

ประติมากรรมปูนปั้นน้อยใหญ่เหล่านี้สร้างขึ้นมาจากนิมิตของ หลวงปู่คำปั่น จันทฺโชโต เจ้าอาวาส มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติ แนวคิดสะท้อนถึงพระธรรมคำสอน ทอดแทรกหลักศาสนา วรรณคดีไทย ภาพจำลองวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สามารถเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน

วัดป่าโนนสวรรค์ยังได้ชื่อเล่นว่าวัดหม้อดิน เนื่องจากมีการนำหม้อดินซึ่งเป็นสินค้าฝีมือชาวบ้านที่บ้านยางต่อมาตกแต่งประดับหลายส่วน โดยเฉพาะบริเวณพระอุโบสถ

ทางวัดมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ในเวลาที่เหมาะสม

อยู่ที่ บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด