สงกรานต์ ปี 2563 ไหว้พระหน้าจอ 20 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 20 จังหวัดภาคอีสาน

สงกรานต์ ปี 2563 ไหว้พระหน้าจอ 20 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 20 จังหวัดภาคอีสาน #Social Distancing

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2563 แอดขอนำเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจเป็นที่เคารพในภาคอีสาน ซึ่งบางแห่งอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว บางแห่งอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

เราจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมโพส หรือแชร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพศรัทธาส่งต่อให้กับคนในครอบครัว หรือคนที่ท่านรัก เพื่อเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งปี 2563 ขอให้ทุกท่านหมดสิ้นซึ่งทุกข์ โศก โรค ภัย คิดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ

1.พระใหญ่ 4 อิริยาบถ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จังหวัดกาฬสินธุ์

พระใหญ่ 4 อิริยาบถ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์พระจำหลักจากหินศิลาแลง รูปลักษณ์ถอดแบบจากพระพุทธรูปในประเทศอินเดียและศรีลังกา อยู่ในลักษณะหันหลังเข้าหากัน หันพระพักตร์ 4 ทิศรอบด้าน โดยองค์นั่งมีหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร องค์ยืน และเดินมีความสูง 14 เมตร และองค์นอนมีขนาดยาวตลอดองค์ ประมาณ 12 เมตร โดยมีพิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศกว่า 80 รูป ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุญใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเมืองกาฬสินธุ์

2.พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

พระมหาธาตุแก่นนคร ประดิษฐานอยู่ที่วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่นองค์พระมหาธาตุมีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร ความสูง 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบเรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห

3.พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดสูงจากฐานถึงยอด 7 เมตร หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานพร ยกพระหัตถ์ขวาเหนือพระอุระ เม็ดพระศกใหญ่ ยอดพระเกศเป็นดอกบัวรองรับพระรัศมีเปลว พระจีวรแนบพระวรกาย ห่มเฉวียงบ่าซ้าย ชายสังฆาฏิพลิ้ว ทิ้งชายระดับพระอุระ พระวรกายมีชายพระจีวรสองชายเป็นริ้ว ประดิษฐานบนฐานบัวกลุ่มหินขัดสีน้ำตาลแดง ด้านล่างเป็นฐานเขียงหินกาบสองชั้น ด้านหลังเป็นกำแพงหินกาบ เสาแปดเหลี่ยมหินขัดสีน้ำตาลแดง มีลวดลายบัว ยอดเสาเป็นโคมไฟแปดเหลี่ยมลงรักปิดทอง

4.พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พระธาตุพนม ประดิษฐานตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าองค์พระธาตุพนมน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12–14 หลักฐานสำคัญที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ คือ ภาพสลักอิฐแบบโบราณที่ประดับอยู่บริเวณส่วนเรือนธาตุของพระธาตุพนมอันมีลักษณะรูปแบบคล้ายศิลปะทวารวดีแบบฝีมือของช่างพื้นเมือง

จากหลักฐานยังเชื่อมโยงเส้นทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)  พุทธศาสนาเข้าสู่ภูมิภาคนี้กว่าสองพันปี  ซึ่งสอดคล้องทางตำนานและหลักฐานทางโบราณคดีของวัดเขาพระอังคาร  โบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และใบเสมาพันปี  ศาสนสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่า มีใบเสมา 8 คู่ ตั้งอยู่ 8 ทิศ  พระพุทธศาสนาเจริญอยู่ในถิ่นนี้อาจถึงสองพันปี

5.หลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดบุไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

องค์หล่อหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งอยู่ที่วัดบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 18 เมตร ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นความสิริมงคล

สำหรับวัดบุไผ่เปรียบเสมือนเป็นวัดบ้านไร่แห่งที่ 2 เมื่อปี 2548 ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยการนำของประธานวัดบ้านไร่ในขณนั้น ได้เห็นความลำบากของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังน้ำเขียวที่ไม่มีอุโบสถที่จะประกอบศาสนกิจ ต้องลงไปบวชลูกหลานที่อำเภอปักธงชัยและอำเภอนาดี ดังนั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงมีเมตตาให้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดบุไผ่ โดยอุโบสถก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550

6.พระอุโบสถวัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดบึงกาฬ

วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตามตำนานพื้นบ้านเล่าว่าท้าวศรีธนแห่งเมืองเปงจานนคร ได้มาร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระฤๅษียังสถานที่แห่งนี้ขณะออกตามหานางมโนราห์ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ายังมีหลักฐานตามตำนานปรากฏอยู่ทั้งถ้ำฤๅษี หินที่ท้าวศรีธนใช้ลองดาบ

รวมทั้งหลักเสมาโบราณโดยวัดตั้งอยู่บนลานหิน มีพระนอนประดิษฐานใต้โขดหิน รวมไปถึงพระอุโบสถทรงระฆังคว่ำตั้งโดดเด่นอยู่บนโขดหิน ประดิษฐานพระพุทธรูป และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งสปป.ลาวได้

7. วัดเขาพระอังคาร หรือวัดสีแดงบนภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์

วัดเขาพระอังคาร หรือวัดสีแดงบนภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ บนภูเขาไฟที่ดับสนิทมานานนับแสนปีอีกลูกของบุรีรัมย์ วัดเขาอังคาร หนึ่งในวัดซึ่งมีโบราณวัตถุน่าเที่ยวชม และสิ่งปลูกสร้างมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเสน่ห์ของตัวเอง สันนิษฐานว่าโบราณสถานเดิมของวัดเขาอังคารคงสร้างขึ้นไล่เลี่ยกับปราสาทพนมรุ้ง ก่อนผ่านมาถึงยุคปัจจุบันจะมีการจัดตั้งวัดเขาอังคาร และสร้างอาคารต่างๆ ทับเศษซากปรักหักพังของเดิม

มีโบราณวัตถุสำคัญคือใบเสมาแกะสลักจากหินภูเขาไฟเป็นรูปคน ดอกบัวส่วนองค์สถูปเป็นศิลปะทวารวดี อายุนับพันปี พบได้เพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศ สำหรับชื่อเขาอังคารก็มีที่มาน่าสนใจเช่นกัน เพราะตำนานเล่าว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ได้มีการอัญเชิญพระอังคารธาตุ (ขี้เถ้า) ของพระพุทธองค์ มาประดิษฐานไว้บนภูเขาลูกแห่งนี้

8. พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของราษฎร์ พระบรมสารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร ชาวจังหวัดมหาสารคาม

กล่าวกันว่าการอุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี แก่ชาวจังหวัดมหาสารคามอย่างยิ่งสมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐาน ไว้ให้ถาวรมั่นคง เป็นปูชนียสถานและสิริมงคลแก่ภูมิภาคนี้ต่อไป และเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชน จึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การก่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 เจดีย์พระบรมธาตุนาดูนมีลักษณะประยุกต์จากสถูปจำลองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กับลักษณะศิลปากร แบบทวารวดีออกแบบและดำเนินการสร้างโดยกรมศิลปากรสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร

ครั้นวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุ ในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูนนี้

9.พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร

10. พระธาตุยโสธร วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1218 เป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน ลักษณะฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 81 เมตร ก่ออิฐถือปูนเอวฐานคอดเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้ม 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ส่วนยอดธาตุมียอดปลีเล็กแซมทั้ง 4 ด้าน ยอดกลางทรงสี่เหลี่ยมสอบ มี 2 ชั้น ภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ การก่อสร้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะลาวที่นิยมสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์

11. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากร ผสมผสานศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองอร่าม มีความกว้างxยาวxสูง 101 เมตร และมียอดทองคำที่มีน้ำหนักถึง 60 กิโลกรัม

นอกจากนี้ภายในเจดีย์ 6 ชั้น ยังตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา มีทั้งพิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ศรี รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ 101 องค์ รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่ชั้นบนสุด ให้ประชาชนได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

12. พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

พระธาตุศรีสองรัก เป็น ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ชาวด่านซ้ายจะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้นโดยจะนำต้นผึ้ง  เทียนเวียนหัว มาถวายองค์พระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

13. พระธาตุเรืองรอง วัดบ้านสร้างเรือง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์พระธาตุเรืองรอง และวัดบ้านสร้างเรือง ซึ่งเป็นพระธาตุสูงใหญ่เกือบ 50 เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดย หลวงปู่ธัมมา พิทักษา เจ้าอาวาสวัดผู้เป็นชาวบ้านสร้างเรือง องค์พระธาตุเรืองรองสร้างด้วยศิลปะผสมผสานของ ส่วย เขมร ลาว เยอ ภายในมีทั้งหมด 6 ชั้น มีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมถึงของสะสม สิ่งของเครื่องใช้โบราณ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ช่วงฤดูฝนจะเห็นท้องทุ่งเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา

14. พระพุทธสุรินทรมงคล วนอุทยานพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์

พระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เด่นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานพร หน้าตักกว้าง 15 เมตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้ โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2520 ดำเนินการสร้างโดยพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์

15. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่หล่อขึ้นจากทองสีสุก กล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระเสริม พระสุก และพระใส จากนครเวียงจันทร์ลงเรือข้ามมายังหนองคาย ปรากฏว่าพระสุกจมน้ำหายไปต่อมาในรัชกาลที่ 4 อัญเชิญพระเสริมและพระใสขึ้นเกวียนไปยังพระนคร แต่เกวียนที่ประดิษฐานพระใสเกิดหักบริเวณวัดโพธิ์ชัย จึงกลายเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระใสมาจนถึงทุกวันนี้โดยช่วงวันสงกรานต์ จะมีการจัดงานสมโภชน์และขบวนแห่หลวงพ่อให้ชาวหนองคายได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

16.พระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ วัดถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู

พระพุทธชัยศรีมหามุนีศรีโลกนาถ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองบัวลำภูประดิษฐานอยู่บริเวณปากถ้ำ ถ้ำเอราวัณ หรือ ถ้ำช้าง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ งดงามด้วยหินงอกหินย้อยและหินที่มีรูปทรงแปลก

17.พระมงคลมิ่งเมือง เขาดานพระบาท จังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะงดงามตามอิทธิพลศิลปะอินเดียเหนือ เชื่อกันว่าพระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดใกล้เคียง และต่างประเทศให้ความเคารพและเดินทางมากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำ

หากใครได้มากราบไหว้ขอพร ก็จะสมดังตั้งใจอธิษฐาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุกปีจังหวัดอำนาจเจริญจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง และถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

18. พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดปาภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี มีความยาวตลอดองค์พระ 20 เมตร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

19.พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองอุบลราชธานี มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่เดิมมีรูปแบบจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาในอินเดีย

ต่อมาได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ โดยพระธาตุองค์ใหม่นั้นมีสีขาว ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายสีทองอย่างวิจิตร ส่วนพื้นผิวขององค์เจดีย์ก็ออกแบบด้วยภาพนูนต่ำบอกเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค ครุฑและยักษ์

20.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุม ถือเป็นหนึ่งในพระธาตุองค์สำคัญของภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงวรวิหาร สกลนคร องค์พระธาตุมีความสวยงามด้วยศิลปะล้านช้าง ได้รับการบูรณะอย่างดีเสมอมา ยอดฉัตรเป็นทองคำแท้น้ำหนัก 247 บาท องค์พระธาตุเชิงชุมได้สร้างครอบปราสาทขอม องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม