วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

วัดธรรมจักรเสมาราม ราวกับย้อนเวลากลับไปกว่า 1,300 ปี เมื่อได้มายืนตรงหน้าพระนอนหินทราย สมัยทวาราวดี องค์พระนอนมีความยาวถึง 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร

รอบๆ มีใบเสมาแสดงขอบเขต เดิมมี ธรรมจักรศิลา ซึ่งเป็นหินทรายแกะสลักในรูปกงล้อ ด้านล่างมีลายสลักรูปหัวสิงห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ด้วย

ปัจจุบันนำไปประดิษฐานไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด พร้อมกับโบราณวัตถุสมัยทวารราวดีที่ค้นพบอีกหลายชิ้น ถือเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่มีพุทธศาสนิกชนมาแวะบูชา และนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมตามรอยโบราณคดีทุกวัน

ที่ตั้ง : บ้านคลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-18:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 089 946 0149