วัดหมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วัดหมื่นไวย์ แวะชมความงดงามของพระอุโบสถเก่าแก่กลางน้ำอายุกว่า 300 ปีซึ่งสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายนอกจะพบกับความงดงามของพระอุโบสถ ทั้งหลังคาลดหลั่นเป็นชั้น

ฐานเป็นแนวโค้งเรียกตามเชิงช่างว่าหย่อนท้องช้าง หรือหย่อนท้องสำเภา หน้าบันทั้ง 2 ด้านเป็นไม้สลักลายเครือเถาประดับกระจก ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง โดยห้องกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

ส่วนห้องด้านหลังมีซุ้มประดิษฐานเจดีย์พระธาตุจุฬามณี เมื่อเข้ามาสักการะแล้วจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศขรึมขลัง เงียบสงบอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : ต.หมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาเวลา

เปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 089 945 5729