พระธาตุโพนจิกเวียงงัว อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบภายในวัดพระธาตุบุ เราจะรู้สึกได้ทันทีถึงความขรึมขลังของพุทธสถานโบราณแห่งนี้ โดยองค์เจดีย์ทรงระฆังสูงดูแปลกตานี้ สร้างในสมัยพระเจ้าโพธิสารราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง หรือราวเกือบ 500 ปีมาแล้ว ก่อฉาบด้วยอิฐและปูนตามแบบโบราณ

ที่นี่เป็นหนึ่งในพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวฝาง 3 องค์ ตามตำนานอุรังคธาตุ หรือตำนานการสร้างพระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นพระบรมสารีริกธาตุชุดเดียวกับที่อัญเชิญมาประดิษฐานที่พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุบังพวน และพระธาตุหอผ้าหอแพ ฝั่งสปป.ลาว บ่งบอกถึงความสำคัญทางพุทธศาสนาบนดินแดนแถบนี้ในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน