พระธาตุหล้าหนอง สักการะพระธาตุกลางแม่น้ำโขง จ.หนองคาย

พระธาตุหล้าหนอง องค์พระธาตุที่เห็นตั้งอยู่ริมโขงในปัจจุบันเป็นองค์จำลองจากองค์จริงซึ่งจมอยู่กลางลำน้ำโขง จากน้ำกัดเซาะตลิ่งจนองค์พระธาตุทรุดลงในน้ำเมื่อราว 100 กว่าปีก่อน

เชื่อกันว่าองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนฝ่าพระบาทขวา 9 องค์ตามตำนานอุรังคธาตุ หรือตำนานการสร้างพระธาตุพนม และสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 1 แห่งอาณาจักรล้านช้าง

ความน่าสนใจอยู่ที่แม้องค์พระธาตุจะจมลงในน้ำ แต่พอถึงช่วงน้ำโขงลดประมาณเดือนธันวาคม-มิถุนายนของทุกปี องค์พระธาตุจะปรากฏส่วนฐานให้เห็นจากน้ำชัดเจน และมีบริการให้เช่าเรือออกไปสักการะอย่างใกล้ชิดได้ด้วย

ที่ตั้ง : ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน