หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

หนึ่งในหอดูดาวสร้างใหม่ในเขตภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวันทำการ

พื้นที่แบ่งเป็นสามโซน โซนแรกคืออาคารนิทรรศการดาราศาสตร์ขนาดย่อม มีเครื่องเล่นเรียนรู้เล็กๆ น้อยๆ โซนที่สองคือห้องท้องฟ้าจำลองและฉายภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ โซนสุดท้ายคืออาคารกับลานดูดาวพร้อมกล้องดูดาวขนาดใหญ่และทันสมัยระดับประเทศ มีกิจกรรมดูดาวในวันเสาร์ที่ทางหอดูดาวกำหนด (ติดต่อสอบถามได้โดยตรง)

นอกจากนี้หอดูดาวนครราชสีมายังมีกิจกรรมพิเศษส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง และเปิดให้เข้าชมรอบพิเศษเป็นหมู่คณะด้วย

ที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เวลาทำการ : นิทรรศการ วันอังคาร-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.

รอบแสดงท้องฟ้าจำลอง วันอังคาร-ศุกร์ 11.00 กับ 15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 กับ 14.00 น.

กิจกรรมดูดาวมีในวันเสาร์ที่ทางหอดูดาวกำหนดตั้งแต่ 18.00-22.00 น.

ค่าเข้าชม : ท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 30 บาท ส่วนนิทรรศการและกิจกรรมดูดาวไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อ : 044216254, 0864291489 หรือ www.facebook.com/ropnma