เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ขอม ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นโบราณสถานสำคัญ และเป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย องค์ปรางค์ประธานมีความสูงถึง 28 เมตร เชื่อกันว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยขอมเรืองอำนาจ และอิทธิพลของศาสนาฮินดูแผ่กระจายในภูมิภาค

อุทยานประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในย่านชุมชนตัวอำเภอพิมาย มีพื้นที่ราว 115 ไร่ ตัวปราสาทได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์สวยงามและดูแลอย่างดี ภูมิทัศน์โดยรอบร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมด้วยตัวเองได้ทั่วบริเวณ รวมถึงชมนิทรรศการขนาดย่อมภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ความแตกต่างของที่นี่จากปราสาทขอมโดยทั่วไปคือหันหน้าไปทางทิศใต้ ไม่ใช่ทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าคงเพราะจงใจสร้างให้หันไปทางยโศธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมนั่นเอง

ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีเทศกาลเที่ยวพิมาย ซึ่งส่วนหนึ่งจัดขึ้นภายในอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีการแสดงศิลปะ และการแสดงแสงสีเสียงความเป็นมาของปราสาทอย่างยิ่งใหญ่สวยงามด้วย

ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เวลาทำการ : ทุกวัน 7.30-18.00 น.

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี

ติดต่อ : 044471535, 044471568