ปราสาทหินสีชมพู ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์

หนึ่งในสองปราสาทขอมขนาดใหญ่ และได้รับการยกย่องให้เป็นปราสาทหินซึ่งสวยที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 โดยใช้หินทรายสีชมพูเป็นส่วนมาก ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทหินทรายสีชมพู นอกจากนี้ปราสาทพนมรุ้งยังตั้งอยู่บนภูเขาไฟเก่าที่ดับสนิท เปรียบเหมือนปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่บนเขาไกรลาศ ที่ประทับของพระศิวะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย

อีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่คือทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งอยู่บริเวณประตูทิศตะวันออกของปรางค์ประธาน โดยทับหลังชิ้นนี้เคยถูกโจรกรรมไปเมื่อปี พ.ศ. 2503 ก่อนภายหลังจะพบว่าจัดแสดงอยู่ในสถาบันศิลปะชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2516 จนทางรัฐบาลไทยต้องดำเนินเรื่องขอคืนกลับมาสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2531

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งพื้นที่กว้างขวาง นักท่องเที่ยวเดินชมและศึกษาศิลปะความสวยงามต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

นอกจากความสวยงามของปราสาท ทุกปีที่นี่จะมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นและตกลอดตรงซุ้มประตูทั้ง 15 บาน โดยพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. กับ 8-10 ก.ย. พระอาทิตย์ตกระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. กับ 6-8 ต.ค. และในเดือนเมษายนจะมีประเพณีประจำปีขึ้นเขาพนมรุ้งด้วย

ที่ตั้ง : ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เวลาทำการ : ทุกวัน 6.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี

ติดต่อ : 044666251-2