สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร

พระธาตุเชิงชุมถือเป็นหนึ่งในพระธาตุองค์สำคัญของภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงวรวิหาร สกลนคร องค์พระธาตุมีความสวยงามด้วยศิลปะล้านช้าง ได้รับการบูรณะอย่างดีเสมอมา ยอดฉัตรเป็นทองคำแท้น้ำหนัก 247 บาท

องค์พระธาตุเชิงชุมได้สร้างครอบปราสาทขอม หรือศาสนสถานขอม ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอย ตามตำนานทางศาสนาเล่าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก

ในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์อาณาจักรขอมให้จำลองขึ้นจากพระเจ้าสุวรรณแสน พระพุทธรูปทองคำทั้งองค์ซึ่งถูกนำไปซ่อนไว้ใต้น้ำ โดยชาวสกลนครเชื่อว่าคือที่บึงหนองหาร ทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางจังหวัดนั่นเอง

ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ตั้งแต่ 11-15 ค่ำ เดือนยี่ หรือปกติจะอยู่ระหว่างปลายธันวาคมถึงกลางมกราคม

ที่ตั้ง : ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร