วัดท่าแขก อ.เมือง จ.เลย

หลังจากซื้อของฝากกันแล้ว ทางผ่านเราแวะชม วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคาน มีความเงียบสงบร่มรื่นและมีทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปสามพี่น้อง ที่ชาวเชียงคานเคารพสักการะเป็นอย่างมาก

บริเวณใกล้เคียงวัดท่าแขก มีโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม และรูปปั้นเหมือนหลวงปู่ชอบ พระอาจารย์สายกรรมฐานที่มีศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ใครที่มาแก่งคุดคู้ก็สามารถแวะเข้ามากราบสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ที่อยู่ : 3 คีรีรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย

โทร : 042 812812