TCDC ขอนแก่น พื้นที่ให้บริการองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์

TCDC ขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่ตั้ง : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043 009 389

เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:30–17:30 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/gj16aWBmKE1spJdr7