วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม หรือเดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2322 หรือสมัยพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลคนแรก เพื่อเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติสมณธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน คู่กับวัดหลวง ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป

และได้สร้างวัดเสร็จในพ.ศ. 2350 พร้อมๆ กับการสร้าง พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง องค์พระประธาน เมื่อเข้ามาในวัดจะพบกับวิหารประดับลายปูนปั้นงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาว ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร โดดเด่นท่ามกลางชาวพุทธที่แวะเวียนมากราบไหว้ไม่ขาดสาย เรียกว่าถึงเมืองอุบลฯแล้ว ก็ไม่ควรพลาดแวะมาสักการะที่พระอารามหลวงแห่งนี้กัน

ที่ตั้ง : ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 084 641 8595