วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลฯไปเพียง 3 กิโลเมตร ซึ่งภายในวัดเป็นที่ตั้งอย่างตระหง่านโดดเด่นของ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500

มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและองค์พระประธาน ส่วนองค์พระบรมธาตุในปัจจุบัน เป็นการสร้างครอบของเก่าเมื่อพ.ศ. 2512 จนมีขนาดฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร และสูงถึง 56 เมตร รอบๆยังประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ประดับด้านนอกด้วยลวดลายปูนปั้นเรื่องราวในพระพุทธศาสนาและเหล่าเทพเทวดา ทาสีทองอร่ามสวยงาม นอกจากนี้ด้านนอกกำแพงแก้วยังมีรูปปั้นพญานาคคู่ขนาดใหญ่ สร้างอย่างปราณีตงดงาม ให้ผู้ศรัทธามาสักการะกันด้วย

ที่ตั้ง : ถ.ธรรมวิถี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-18:00 น. ทุกวัน

เพจ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064583836945

พิกัดการเดินทาง: https://goo.gl/maps/WrtSFYNV7JVby3w68