เรื่องราวความเป็นมา พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ นครพนม (หลังเก่า)

อาคารโคโลเนียลคลาสสิคสีเหลืองวางตัวโดดเด่นร่มรื่นอยู่ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อดีตที่นี่คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดในปัจจุบัน

ใช้เวลาก่อสร้างราวสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2455-2457 อาคารหลังนี้สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เดิมเป็นทรัพย์สินของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) ผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก ก่อนท่านจะขายต่อให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นจวนผู้ว่าฯ

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2548 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญห้ามพลาดในตัวเมืองนครพนม

ที่ตั้ง : ถ.สุนทรวิจิตร (เลียบโขง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

เวลาทำการ : 9.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์ อังคาร และวันสงกรานต์

ค่าเข้าชม : 20 บาท
ติดต่อ : 042511574, 0858538503