อารยธรรมโบราณ ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์

ปราสาทหินอีกแห่งที่มีความน่าเที่ยวชมของบุรีรัมย์ แม้ความยิ่งใหญ่ไม่อาจเทียบกับปราสาทพนมรุ้งก็ตาม สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานประจำชุมชน

องค์ประกอบโดยรวมมีความงดงาม มีทับหลังสวยงามและสมบูรณ์หลายชิ้น มุมทั้งสี่ของปราสาทชั้นในมีสระน้ำใหญ่ แปลกตาด้วยประติมากรรมพญานาค 5 เศียร แต่เป็นเศียรมนเกลี้ยงไม่มีรัศมีซึ่งพบไม่บ่อยนัก

ปราสาทเมืองต่ำน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ผ่านห้วงเวลาและถูกทิ้งร้างมานาน จนเกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คนอีกครั้ง ชาวบ้านเรียกว่าปราสาทเมืองต่ำคงเพราะเห็นว่าอยู่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้งบนภูเขานั่นเอง

 

ที่ตั้ง : บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เวลาทำการ : ทุกวัน 7.00-18.00 น.

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 20 บาท บัตรรวมกับปราสาทพนมรุ้ง 30 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี