อ่างเก็บน้ำห้วยบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

อ่างเก็บน้ำห้วยบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชาวบ้านต.โคกม่วง แถมเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาน้ำจืดให้ชาวบ้านจับมากินและขายตลอดทั้งปี

กิจกรรมท่องเที่ยวไฮไลท์ของบ้านตาดไฮก็คือการเช่าเรือเพื่อเข้าไปเที่ยวในอ่างเก็บน้ำห้วยบอง ซึ่งตลอดทางจะได้ชมทั้งทิวทัศน์ของป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา นกน้ำอพย และเมื่อขึ้นฝั่งจะมีเส้นทางให้เดินไปชม ถ้ำย่าเลิศ ที่มีจิตรกรรมบนผนังถ้ำสวยงาม และหากมีแรงเดินขึ้นเขาไปอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะได้ชมวิวมุมสูงของอ่างเก็บน้ำจากเจดีย์ภูเขาทองนพคุณด้วย

ที่ตั้ง : ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน