ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองเลย ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ๑๒ หน่วยเทียน พร้อมขบวนรำ
ชมการประกวดต้นเทียนพรรษา และการตกแต่งรถ
ชมการแสดงสมโภชเทียน
ณ บริเวณลานกีฬา LOEI Extreme ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖