ฮีต 12 คอง 14

เดือน มกราคม

งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานตำนาน ข้าวหอมมะลิ อำนาจเจริญ
เวลา : เดือนยี่ หรือ เดือนมกราคมของทุกปี
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


คำว่า ลาน นั้นจะหมายถึงสถานที่สำหรับนวดข้าว คูณ ก็คือ การทำให้เพิ่มขึ้น ดังนั้นคำนี้จึงมีความหมายว่าการนำข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเหมือนการทำขวัญข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในลาน ปกติการทำบุญคูณลานของชาวบ้านจะทำไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าว หากมีการขนข้าวเข้ายุ้งข้าวเมื่อใดก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันทำบุญคูณลาน เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและสมาชิกในชุมชน มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และการประกอบพิธีบายศรีสูตรขวัญให้แก่ข้าว

ส่วนกิจกรรมที่จัดกันในปัจจุบันนั้นนอกจากเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนจากต่างถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จึงได้มีการผสมผสานพิธีการและพิธีกรรมความเชื่อแบบโบราณ และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน โดยในงานชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกมากองกันเป็นกุ้มข้าวใหญ่ หรือเจดีย์ข้าว  เพื่อทำพุทธาภิเษกสมโภชเจดีย์ข้าวที่สูงที่สุดในโลก มีขบวนแก่กุ้มข้าว พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว และการแสดงประกอบแสง-เสียง มีการสาธิตวิถีชีวิตของชาวอีสาน นิทรรศการข้าวหอมเมืองอำนาจเจริญ

งานเจ้าพ่อพญาแล และ งานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ
เวลา : 12-20 เดือนมกราคม ของทุกปี
สถานที่ : อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ


เป็นกิจกรรมที่ชาวชัยภูมิจัดขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ  คือพระยาภักดีชุมพล หรือ  ที่ชาวชัยภูมิเรียกท่านว่า  เจ้าพ่อ พระยาแล ตามประวัติโดยสังเขปเล่าว่าท่านเป็นชาวเวียงจันทร์ เคยนำประชาชนโยกย้ายและตั้งถิ่นมาหลายแห่งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายได้นำผู้คนหนีภัยแล้งมาตั้งหมู่บ้านทีบ้านหนองหลอดและบ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ชื่อปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นตรงต่อนครราชสีมา ท่านได้ดูแลผู้คนและส่งส่วยถวายให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนได้บรรดาศักดิ์เป็น พระยาภักดีชุมพล(แล)  ต่อมาทางเวียงจันทร์ซึ่งเป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ก่อการกบฏยกพลมาตีเมืองนครราชสีมา แต่ถูกทัพที่คุณหญิงโมรวบรวมเจ้าหัวเมืองใกล้เคียงมาต่อสู้จนต้องพ่ายไป แต่กองทัพเวียงจันทร์บางส่วนได้เข้ายึดเมืองชัยภูมิและต้องการให้พระยาภักดีเข้าร่วม แต่ท่านได้ปฏิเสธจึงได้ถูกนำไปฆ่าเสีย

ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงานความดีและความสามารถของท่าน ประชาชนและทางจังหวัดจึงได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกอยู่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่มีการเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2510 เป็นต้นมา โดยในงานจะมีพิธีสำคัญคือ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล การแห่ขบวนทางศิลปวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีถวายช้างให้เป็นบริวารเจ้าพ่อ รวมทั้งการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดชัยภูมิเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP


แสดงความคิดเห็น