ฮีต 12 คอง 14

เดือน ตุลาคม

งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด
เวลา : ช่วงเทศกาลออกพรรษา 
สถานที่ : แม่น้ำโขงเขตเทศบาล อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม


ประเพณีไหลเรือไฟ หรือที่ชาวบ้านอีสานเรียกว่า “เฮือไฟ” ในช่วงออกพรรษานั้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบต่อกันมาอย่างช้านาน เพราะ เชื่อกันว่าเป็นการบูชา รอยพระพุทธบาท ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที โดยเล่ากันว่า พระองค์ได้ทรงประทับรอย ไว้ตามคำทูลขอ ของ พญานาค เมื่อครั้งที่พระองค์ เสด็จมาแสดงธรรมเทศนา ที่เมืองบาดาล ต่อมาเหล่าเทวดา มนุษย์ และสัตว์ ต่างก็ได้มา สักการะ รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่ออื่นๆ อีกว่า ประเพณีนี้มีขึ้นเพื่อ สักการะพกาพรหม การบวงสรวง พระธาตุจุฬามณี รวมถึงการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา กระทั่งเป็นการเผาความทุกข์ให้ลายไปกับสายน้ำ

เรือไฟนั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนและพระสงฆ์ มาช่วยกันลงมือลงแรง โดยการนำวัสดุธรรมชาติ อย่างท่อนกล้วย ไม่ไผ่ ที่ลอยน้ำได้ และก่อโครงเป็นรูปต่างๆ 

ปัจจุบันนอกจากเรือไฟ จะมีการพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นงานศิลปะวันวิจิตร ตระการตา สร้างความตื่นตาตื่นใจบนสายน้ำโขงในค่ำคืนของ งานออกพรรษา กิจกรรมในส่วนของงานไหลเรือไฟของนครพนม ยังรวมกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสนุกสนานเข้าไปด้วย โดยมีการ ประชันแข่งขันการตกแต่งเรือไฟ การแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ภาคอีสาน และผลผลิตทางการเกษตร บนถนนคนเดิน 


งานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค
เวลา : ช่วงเทศกาลออกพรรษา 
สถานที่ : แม่น้ำโขงเขตเทศบาล อำเภอ โพนพิสัย และอำเภอใกล้เคียง จังหวัด หนองคาย


แม้ทุกวันนี้ จะยังไม่มีผู้ใด สรุปได้ว่า ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่เป็นลูกไฟสีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขง ตั้งแต่ 1-30 เมตร แล้วพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศ ประมาณ 5-10 วินาที โดยเกิดขึ้นปีละครั้ง ในช่วงวันออกพรรษา นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือปาฏิหาริย์ ของสิ่งเร้นลับ ขณะที่ชาวบ้าน ก็ยังคงเชื่อว่าเป็นลูกไฟที่เกิดจากพญานาค ใต้บาดาลสร้างขึ้นมา เพื่อร่วมบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เป็นปฏิกริยาของกาศและแบคทีเรีย ที่อยู่ใต้ทะเล แต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ปริศนานี้ก็ทำให้ผู้คน ต่างแห่แหนมารวมตัวกันอยู่บนริมฝั่งโขงเพื่อคอยชมบั้งไฟพญานาคกันมากขึ้นทุกปี 

สำหรับจังหวัดหนองคาย ที่มีการทำสถิติ พบว่าปรากฏลูกไฟเป็นจำนวน จึงได้มีการจักเทศกาลงานออกพรรษา บั้งไฟพญานาค นอกจากการคอยชมบั้งไฟในช่วงเย็นย้ำ ช่วงเช้าจะมีพิธีบ่วงทรวง เทวาพญานาค การประกวดลอยเรือไฟบูชาพญานาค การแสดงแสงเสียง กานแข่งขันเรือยาวให้ชมกันตลอดวัน  

แสดงความคิดเห็น