ฮีต 12 คอง 14

เดือน กุมภาพันธ์

งานฉลองเทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม
เวลา : ช่วงตรุษจีนของทุกปี
สถานที่ : ถนนสำราญชายโขง (ตลาดอินโดจีน) ริมแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร


แม้ไม่มีประวัติความเป็นมายาวนานแต่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมกัน โดยในงานจะมีการเชิญตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศจีนตอนใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วม โดยกำหนดให้ช่วงวันตรุษจีนของทุกปีเป็นวันจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการจำหน่ายสินค้าของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสี่ประเทศ การเลือกซื้อและชิมอาหารหลากหลาย รวมถึงการเชิดสิงโตอันยิ่งใหญ่ตระการตา  และการแข่งขันจุดพลุกลางแม่น้ำโขง

แสดงความคิดเห็น