ฮีต 12 คอง 14

เดือน มีนาคม

งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
เวลา : ศุกร์-อาทิตย์แรก ของเดือนมีนาคม
สถานที่ : บึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ดคำว่า “ผะเหวด” นั้นเป็นภาษาอีสาน หมายถึง “พระเวชสันดรชาดก” ซึ่งตามตำนานว่ากันว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ซึ่งพระเวสสันดรถือว่าเป็นชาติที่สำคัญเนื่องจากเป็นชาติที่พระองค์ได้บำเพ็ญทานบารมีที่ใหญ่หลวง งานบุญผะเหวดจึงเป็นงานบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนสำหรับชาวอีสานนั้นจะถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวดครบ 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว จะได้อานิสงค์มาก

ชาวอีสานมีการจัดงานมายาวนานว่ากันว่านับร้อยปี และได้มีการฟื้นฟูและจัดเป็นประเพณีสำคัญ สำหรับงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดก็ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดได้ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของอีสาน มีการจัดกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น การอันเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพญามารมารบกวนการแห่ข้าวพันก้อนไปถวายพระอุปคุต การอัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทธีเข้าเมือง การฟังเทศน์พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน และที่สำคัญคือการเทศน์มหาชาติตลอดทั้งวันจนครบ 13 กัณฑ์ และชาวอีสานมักจะทำข้าวปุ้น หรือขนมจีนนำไปมอบให้กับผู้ญาติมิตรและผู้ที่เข้าร่วมงาน จนเรียกกันติดปากว่า “ไปกินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด” ใครที่ไปร่วมงานนี้ก็จะได้กินข้าวปุ้นฝีมือชาวอีสานอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น