ฮีต 12 คอง 14

เดือน เมษายน

งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองอุดร
เวลา : ช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถานที่ : สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ถนนเทศา จังหวัดอุดรธานี


เป็นที่ทราบกันว่าเทศกาลสงกรานต์ก็คือประเพณีขึ้นปีใหม่ของคนไทย  สำหรับประเพณีสงกรานต์ที่อุดรธานีเป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่และคึกคักทุกปี มีพิธีกรรมที่สำคัญคือ การทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระประจำวันจังหวัดอุดรธานีและความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่อันสวยงามอลังการ การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์  การประกวดเทพีสงกรานต์และหนูน้อยสงกรานต์เป็นงานเดียวที่ผู้ที่มาร่วมงานสามารถชิมอาหารได้หลากหลายในงานเดียว เรียกได้ว่า งานเดียว อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งความสุขสนุกสนาน แถมยังอิ่มท้องอีกด้วย


งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้ เมืองเลย
เวลา : ช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถานที่ : อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


เทศกาลสงกรานต์เทศกาลเมืองเลยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจ เพราะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ในงานจะมีการทำบุญตักบาตร พร้อมกับอันเชิญพระพุทธมิ่งมงคล ขบวนแห่พระพุทธมิ่งมงคล และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่นี่ยังมีการสืบสานประเพณีที่มีความยืนยาวมากว่าร้อยปีเข้าไว้ด้วยกัน ที่เรียกว่า งานบุญแห่ต้นดอกไม้ด้วยเชื่อกันว่าเป็นการน้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คน และชุมชนให้อยู่ดีมีสุข มีความอุดมสมบูรณ์ โดยชาวบ้านต่างก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้ในแบบของตัวเอง หลากหลายขนาดแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ 3เมตร ไปจนถึง 25 เมตร โดยการขึ้นโครงด้วยไผ่ ใช้ตอกมัด ประดับด้วยดอกไม้ ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของท้องถิ่น จัดเป็นขบวนแห่กันมาที่บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย โดยเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ


งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
เวลา : ช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถานที่ : บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น


งานใหญ่สงกรานต์อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด เพราะจะเป็นประสบการณ์ของการร่วมกิจกรรมกับคนทั้งเมือง กับการปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนข้าวเหนียวความยาวหนึ่งกิโลเมตรชมความงามของการประกวดขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ ประกวดธิดาดอกคูน- เสียงแคน การแสดงศิลปกรรมพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดธิดาดอกคูณ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล จับจ่ายกับสินค้าหลากหลายผลงานของคนท้องถิ่น กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร คือเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีอีสานอย่างแคนกระหึ่มสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน และดอกคูนที่บานสะพรั่งทั่วเมือง


งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
เวลา : วันเพ็ญเดือน 5
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์


ความสำคัญของปราสาทพนมรุ้งในยุคโบราณก็คือการเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพสูงสุดในศาสนาฮินดู ส่วนในยุคหลังๆผู้คนมักจะพุดกันถึงความอัศจรรย์ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจงใจของผู้สร้างหรือไม่กับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสงพระอาทิตย์ส่องตรง 15 ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งผ่านศิวลึงค์ ปริเวณกลางปราสาทองค์ประธานซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 4 ครั้งเท่านั้น

ด้วยความสำคัญและความงามของตัวปราสาท จึงได้มีประเพณีขึ้นมาอย่างหนึ่ง คืองานบุญประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยพระโอภาสธรรมญาณ ชาวบุรีรัมย์และคนในจังหวัดใกล้เคียง งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ขึ้นไปชมความงาม พร้อมๆกับเป็นโอกาสได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักครั้งในชีวิต

ในงานจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การย้อนบรรยากาศขรึมขลังของขบวนแห่นางภูปตีนทรลักษมีเทวี และนางจริยา นางสนมกำนัล และเหล่าทหารข้าทาสบริวารนำเครื่องบวงสรวง  คือ เทพพาหนะทั้ง 10 ผ่านเสานางเรียงประดับด้วยโคมไฟและธงทิวยิ่งใหญ่อลังการ การสาธิตการวาดภาพ การประกวดรำอัปสรา รับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเนอร์ และชมการแสดงแสง สี เสียง

แสดงความคิดเห็น